odcisk

Kontakt

BABYMOOV GERMANY GmbH
Friedrich-Ebert-Anlage 36
60325 Frankfurt nad Menem
Telefon : +49 (0)69 - 153905-164
Faks. : +49 (0)69 - 153905-180
E-mail: info@babymoov.de
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH)
Autoryzowani przedstawiciele: Pierre Magro, Sandrine Monestier, Célia Grignon (kierownictwo)
Siedziba firmy znajduje się we Frankfurcie nad Menem
Rejestr Handlowy: Sąd Rejonowy we Frankfurcie nad Menem, HRB 94648
NIP: DE285096129
W przypadku zapytań prasowych prosimy o kontakt: info@babymoov.de

Arbitraż w sporach konsumenckich zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów konsumenckich

Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego internetowego rozstrzygania sporów (platforma OS), do której można uzyskać dostęp pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr .

Nie jesteśmy chętni ani zobowiązani do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.

zawartość strony

Informacje podane na stronie internetowej tej witryny są regularnie aktualizowane. Z jednej strony nie wszystkie produkty Babymoov są reprezentowane na stronie internetowej. Z drugiej strony sprzedawcy detaliczni marki nie są zobowiązani do posiadania wszystkich artykułów Babymoov wymienionych na tej stronie. Aby poznać wszystkie produkty i kolory dostępne w Twoim regionie geograficznym, skontaktuj się ze swoim sklepem specjalistycznym lub dystrybutorem .

Fotografie i kolory ilustrujące nasze produkty nie są umowne. Kolory i tkaniny mogą się różnić od przedstawionych na ilustracjach. Jeśli wkradły się błędy, Babymoov w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności. Prawa autorskie do pokazanych zdjęć należą do Babymoov, zdjęcia nie mogą być powielane bez uprzedniej zgody Babymoov.

Dane osobiste

Zebrane informacje są przetwarzane elektronicznie i umieszczane w aktach klienta. Odbiorcą danych jest firma Babymoov. Zgodnie z francuską ustawą z dnia 6 stycznia 1978 r. o „Informatyce i wolnościach” masz prawo dostępu do informacji, które Cię dotyczą, oraz ich poprawiania. Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa i chcesz, aby informacje o Tobie były przekazywane, skontaktuj się z:

Babymoov – Partnerzy ALT

Chloé Neyrial - Dział Komunikacji

Park przemysłowy Gravanches

16, rue Jacqueline Auriol

63051 Clermont-Ferrand Cedex 2

Francja

Prawa własności intelektualnej

Ta strona jest naszą własnością. Całkowite lub częściowe powielanie podstawowych elementów naszej strony internetowej, w szczególności marek, logotypów, tekstów i fotografii, jest surowo zabronione. Powielanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie tych elementów, zwłaszcza w celach komercyjnych, może skutkować odpowiedzialnością karną. Tworzenie lub wykorzystywanie linków hipertekstowych do jednej lub kilku stron serwisu lub któregokolwiek z jego elementów jest zabronione, chyba że Babymoov wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę. Nie wolno kompromitować Babymoov i Partnerów ALT poprzez kadrowanie (wyświetlanie witryny www.babymoov.com w oknie na stronie internetowej osoby trzeciej) lub korzystanie z linków hipertekstowych, chyba że masz wyraźną zgodę Babymoov.