Ogólne warunki handlowe

Od lutego 2021 r

Spis treści

1 Zakres

2. Kontrahent, zawarcie umowy

3. Ceny

4. Warunki Dostawy

5. Płatność

6. Zastrzeżenie tytułu

7. Uszkodzenia w transporcie

8. Rękojmia i gwarancje

9. Odpowiedzialność

10. Komunikacja elektroniczna

11. Zastrzeżenie dotyczące linków zewnętrznych

12. Prawa do wizerunku

13. Identyfikacja dostawcy

14. Rozstrzyganie sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów konsumenckich

15. Pouczenie o odwołaniu/prawie do odwołania

16. Postanowienia końcowe

1 Zakres

Poniższe ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich zamówień za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.

2. Kontrahent, zawarcie umowy

Umowa kupna zostaje zawarta z BABYMOOV DEUTSCHLAND GmbH.

Produkty oferowane w sklepie internetowym nie stanowią prawnie wiążącej oferty, oferujemy jedynie możliwość złożenia nam oferty zakupu produktów oferowanych w sklepie internetowym. Możesz początkowo umieścić nasze produkty w koszyku bez zobowiązań i poprawić swoje wpisy w dowolnym momencie przed wysłaniem wiążącego zamówienia, korzystając z pomocy korygujących dostarczonych i wyjaśnionych w procesie zamawiania. Składasz tylko wiążące zamówienie na produkty w koszyku i wysyłasz je do nas, klikając przycisk zamówienia „Kup z obowiązkiem zapłaty”. Potwierdzimy otrzymanie wiążącego zamówienia e-mailem. Umowa kupna zostaje zawarta dopiero wtedy, gdy przyjmiemy Twoje wiążące zamówienie poprzez wysyłkę towaru lub odrębne oświadczenie woli (potwierdzenie przyjęcia).

Językiem dostępnym do zawarcia umowy jest język niemiecki.

3. Ceny

Wszystkie ceny są cenami całkowitymi w euro, tzn. zawierają wszystkie składniki ceny i ustawowy podatek obrotowy.

Wszystkie podane ceny nie zawierają kosztów wysyłki, jeśli dotyczy.

Kody rabatowe można wpisać na końcu zamówienia w polu „Kod rabatowy”. Jeden kod może być wykorzystany tylko raz na klienta. Małżonkowie i osoby mieszkające w tym samym gospodarstwie domowym nie mogą zrealizować kodu. Reklamowanie się jako nowy klient jest niedozwolone. W przypadku nadużycia kodów zastrzegamy sobie prawo do bezpodstawnego żądania odzyskania zwróconych kwot.

4. Warunki Dostawy

Dostarczamy wyłącznie na terenie Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Austrii. Dostawy do innych krajów niestety nie są możliwe.

Do podanych cen produktów doliczane są koszty wysyłki. W wysokości 5 euro za wysyłkę do Niemiec lub 8 euro za wysyłkę do Austrii.

Od wartości zamówienia 60,- Euro dostarczamy bezpłatnie do Niemiec lub Austrii.

O ile nie uzgodniono inaczej lub nie opisano inaczej na przedmiocie, dostarczamy w ciągu 7 dni od otrzymania zamówienia.

Jeśli podczas składania zamówienia wpiszesz numer telefonu komórkowego, wyślesz go do nas i dokonasz autoryzacji, otrzymasz SMS z linkiem do śledzenia zamówienia z DHL.

Dostarczamy tylko pocztą. Niestety odbiór osobisty produktu nie jest możliwy.

5. Płatność

W naszym sklepie dostępne są następujące formy płatności:

  • WIZA
  • karta MasterCard
  • American Express
  • Apple Pay
  • Giropay
  • Błyskawiczny przelew bankowy


Wybrana metoda płatności zostanie obciążona natychmiast po dokonaniu płatności.

6. Zastrzeżenie tytułu

Towar pozostaje naszą własnością do momentu pełnej zapłaty.

7. Uszkodzenia w transporcie

W przypadku dostarczenia towaru z widocznymi uszkodzeniami transportowymi prosimy o jak najszybsze zgłoszenie takich wad dostawcy i niezwłoczny kontakt. Pominięcie reklamacji lub kontaktu nie ma wpływu na Twoje roszczenia prawne i ich dochodzenie, w szczególności na Twoje uprawnienia z tytułu rękojmi. Pomagają nam jednak w dochodzeniu własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczenia transportowego.

8. Rękojmia i gwarancje

O ile poniżej wyraźnie nie uzgodniono inaczej, obowiązuje ustawowe prawo do odpowiedzialności za wady. Obowiązuje ustawowa gwarancja.

Oprócz gwarancji prawnej masz również możliwość zarejestrowania artykułów marki Babymoov w celu uzyskania dożywotniej gwarancji. Możesz ubiegać się o dożywotnią gwarancję, korzystając z tego łącza . Wniosek o dożywotnią gwarancję Babymoov należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od daty zakupu. Niestety późniejsze zgłoszenia nie mogą być brane pod uwagę. Twoje prawo do ustawowej rękojmi pozostaje nienaruszone przez roszczenie gwarancyjne. Dożywotnia gwarancja jest osobista i dotyczy konkretnego produktu i może być zastosowana tylko raz w przypadku nowych przedmiotów. Nie ma znaczenia, czy nowy artykuł marki Babymoov został zakupiony na naszej stronie internetowej, czy u innego sprzedawcy. Oprócz podania danych osobowych potrzebujemy również dowodu zakupu lub wyraźnego dowodu, kiedy i gdzie przedmiot został zakupiony.

Możesz zapoznać się z pełnymi warunkami ubiegania się o dożywotnią gwarancję tutaj . Materiały eksploatacyjne (smoczki, smoczki, szczotki do butelek, baterie itp.) nie są objęte niniejszą gwarancją. Nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem urządzenia, niewłaściwą konserwacją lub pęknięciem, uszkodzeniami powstałymi w wyniku wypadku lub upadku, zmianami estetycznymi powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, które nie mają wpływu na użytkowanie produktu (plamy, rysy, otarcia, przebarwienia, sitodruk).

Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, takiego jak normalne zużycie tekstyliów (tkaniny zużywające się przy regularnym użytkowaniu, blaknące, rozdarte, dziurawe), szwy, zamki błyskawiczne. Gwarancja nie obejmuje również utraty, kradzieży lub jakiejkolwiek zmiany spowodowanej zdarzeniem zewnętrznym.

Zastosowanie dożywotniej gwarancji

W ramach tej gwarancji Babymoov oferuje naprawę produktu lub wymianę produktu, jeśli wady są nieodwracalne.

Aby zapewnić trwałe zadowolenie naszych klientów, Babymoov często odnawia swoje asortymenty. Jeśli nie jesteśmy w stanie wymienić produktu na ten sam model, zastrzegamy sobie prawo do zaoferowania użytkownikowi podobnego produktu i/lub produktu o równoważnych parametrach technicznych. W przypadku konieczności zmiany asortymentu, wymiana zostanie dokonana na produkt o takiej samej wartości jak cena zakupu. Dożywotnia gwarancja nie uprawnia do zwrotu pieniędzy za wadliwy produkt w żadnych okolicznościach.

Wszelkie roszczenia dotyczące dożywotniej gwarancji mogą być uzależnione od fizycznej kontroli produktu.

Obsługa klienta: Z naszym ogólnym działem obsługi klienta można skontaktować się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 do 16:30 pod numerem telefonu +49 (0)69 - 153905-164

9. Odpowiedzialność

Zawsze ponosimy pełną odpowiedzialność za roszczenia wynikające ze szkód wyrządzonych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub zastępców

  • w przypadku utraty życia, utraty zdrowia lub utraty zdrowia
  • w przypadku umyślnego lub rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków
  • za przyrzeczenia gwarancyjne, jeśli zostało to uzgodnione
  • o ile obszar zastosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt jest otwarty.

W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu partner umowy może regularnie polegać (obowiązki kardynalne) z powodu lekkiego zaniedbania z naszej strony, naszych przedstawicieli prawnych lub pomocników, odpowiedzialność jest ograniczona do szkód przewidywalnych w momencie zawarcia umowy, których wystąpienia należy się spodziewać.

W pozostałym zakresie roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.

10. Komunikacja elektroniczna

Wyrażasz zgodę na to, aby komunikacja związana z umową mogła odbywać się w formie elektronicznej.

11. Zastrzeżenie dotyczące linków zewnętrznych

Odsyłamy do naszych stron z linkami do innych stron w Internecie. W odniesieniu do wszystkich tych linków obowiązuje następująca zasada: Wyraźnie oświadczamy, że nie mamy żadnego wpływu na wygląd i treść stron, do których prowadzą łącza. W związku z tym niniejszym wyraźnie dystansujemy się od wszelkich treści na wszystkich powiązanych stronach osób trzecich i nie przyjmujemy tych treści jako własnych. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich wyświetlanych linków oraz wszystkich treści stron, do których prowadzą linki.

12. Prawa do wizerunku

Wszelkie prawa do wizerunku i dane pomiarowe są własnością firmy BABYMOOV DEUTSCHLAND GmbH lub jej partnerów. Używanie bez wyraźnej zgody jest zabronione.

13. Identyfikacja dostawcy

BABYMOOV GERMANY GmbH

Friedrich-Ebert-Anlage 36

60325 Frankfurt nad Menem

Niemcy

Telefon: +49 (0)69 - 153905-164

Faks: +49 (0)69 - 153905-180

E-mail: info@babymoov.de

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH)

Autoryzowani przedstawiciele: Pierre Magro, Sandrine Monestier, Célia Grignon (kierownictwo)

Siedziba firmy znajduje się we Frankfurcie nad Menem

Rejestr Handlowy: Sąd Rejonowy we Frankfurcie nad Menem, HRB 94648

NIP: DE285096129

W przypadku zapytań prasowych prosimy o kontakt: info @babymoov.de

14. Rozstrzyganie sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów konsumenckich

Komisja Europejska zapewnia platformę do pozasądowego internetowego rozstrzygania sporów (platforma OS), do której można uzyskać dostęp pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr .

Nie jesteśmy chętni ani zobowiązani do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.

15. Zasady anulowania / prawo do anulowania

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Okres odstąpienia wynosi 14 dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem objęła w posiadanie ostatni towar.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (BABYMOOV DEUTSCHLAND GmbH, Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt nad Menem , Niemcy: Tel. : +49 (0)69 - 153905-164, Faks: + 49 (0)69 - 153905-180, e-mail: info@babymoov.de) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Możesz w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odwołania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w żadnym wypadku nie poniosą Państwo opłat za ten zwrot. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania zwróconych towarów lub dostarczenia przez Państwa dowodu odesłania towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu czternastu dni. Koszty przesyłki zwrotnej ponosimy my.

Ponosisz odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

KONIEC ODWOŁANIA

Wyłączenie/wygaśnięcie prawa odstąpienia od umowy

Zgodnie z § 312g ust. 2 niemieckiego kodeksu cywilnego prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów dostawy towarów, które nie są prefabrykowane i dla produkcji których decydujący jest indywidualny wybór lub określenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowana do zindywidualizowanych potrzeb Konsumenta i wygasa przedwcześnie w przypadku umów dostawy rzeczy zapieczętowanych, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli plomba została usunięta po dostarczeniu oraz w przypadku umów o dostarczanie nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli Zamknięcie zostało usunięte po dostarczeniu.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go.)

— BABYMOOV DEUTSCHLAND GmbH, Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt nad Menem , Niemcy; E-mail: info@babymoov.de

— Ja/my (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*)/ świadczenia następującej usługi (*)

— Zamówiono w dniu (*)/otrzymano w dniu (*)

— Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

— adres konsumenta(-ów)

— Podpis konsumenta (konsumentów) (tylko w przypadku powiadomienia na papierze)

- Data

____________________

(*) Niepotrzebne skreślić

16. Postanowienia końcowe

Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o sprzedaży. W przypadku konsumentów, którzy nie zawierają niniejszej umowy w celach zawodowych ani handlowych, ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w zakresie, w jakim konsument nie jest pozbawiony ochrony przyznanej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu. Miejscem jurysdykcji dla sporów wynikających ze wszystkich stosunków umownych między klientami a Babymoov Deutschland GmbH jest siedziba Babymoov Deutschland GmbH; jeśli klient jest specjalnym funduszem prawa publicznego lub osobą prawną lub handlowcem lub jeśli klient nie ma ogólnego miejsca jurysdykcji w Niemczech lub Unii Europejskiej.