Dożywotnia gwarancja na wszystkie produkty dla niemowląt Babymoov®

Dożywotnia gwarancja – jak możesz z niej skorzystać

Przywiązujemy dużą wagę do jakości i trwałości naszych produktów. Tylko w ten sposób możemy zadowolić naszych klientów i zaoferować im najwyższe standardy bezpieczeństwa. To zaangażowanie znajduje odzwierciedlenie w dożywotniej gwarancji, którą oferujemy na nasze produkty. Korzystasz z dożywotniej gwarancji, jeśli zarejestrujesz się na naszej stronie internetowej w ciągu dwóch miesięcy od zakupu.

Aby to zrobić, po prostu kliknij przycisk „Pomoc”. w prawym dolnym rogu ekranu i przygotuj następujące elementy:

- Twój dowód zakupu nie starszy niż 2 miesiące (dowód odbioru, faktura, dowód dostawy, formularz zamówienia)

- Numer pozycji Twojego produktu (A lub B, po których następuje 6 cyfr). Jest to wydrukowane na opakowaniu produktu nad kodem kreskowym, na instrukcji lub na samym produkcie.

- Numer partii wygrawerowany na produkcie lub na opakowaniu. Może to przybierać różne formy. Możesz dowiedzieć się więcej z naszego filmu objaśniającego: https://youtu.be/ZjP8aWvDHSk

Jeśli masz problem ze swoim produktem, możesz łatwo skontaktować się z naszym działem obsługi klienta, a Twój produkt zostanie naprawiony lub wymieniony w przypadku usterki technicznej w ramach dożywotniej gwarancji.
Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie za pośrednictwem naszego internetowego formularza kontaktowego w sekcji „Wsparcie produktu”.

Dożywotnia gwarancja Babymoov jest bezpłatna, osobista i niezbywalna.

Kiedy zaczyna obowiązywać dożywotnia gwarancja?

Dożywotnia gwarancja zastępuje ustawową 2-letnią gwarancję i zaczyna obowiązywać jeden dzień po upływie dwóch lat od daty zakupu produktu.

W ciągu pierwszych dwóch lat od zakupu produktu obowiązuje ustawowa 2-letnia gwarancja, która obowiązuje po okazaniu dowodu zakupu bez uprzedniej rejestracji. Jeśli więc zapomnisz zarejestrować się w celu uzyskania dożywotniej gwarancji, Twój produkt będzie nadal chroniony prawnie przez dwa lata od zakupu.

Co obejmuje dożywotnia gwarancja?

Dożywotnia gwarancja obowiązuje w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem zgodnie z instrukcją obsługi w przypadku usterek elektronicznych lub elektrycznych oraz wadliwych części produktu.

Czego nie obejmuje dożywotnia gwarancja

Dożywotnia gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych (smoczków, smoczków, szczoteczek do butelek, baterii...). Nie obejmuje również uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem produktu, niewłaściwą konserwacją lub pęknięciem, uszkodzeniami spowodowanymi wypadkiem lub upadkiem, a także zmianami estetycznymi powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, które nie mają wpływu na użytkowanie produktu (plamy, rysy, przebarwienia itp.).

Dożywotnia gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, takiego jak normalne zużycie tekstyliów (przebarwienia materiału przy regularnym użytkowaniu, rozdarcia, małe dziurki...).

Dożywotnia gwarancja nie obejmuje również utraty, kradzieży ani jakichkolwiek zmian związanych z działaniem siły wyższej. Części zamienne również nie są objęte dożywotnią gwarancją.

Części zamienne również nie są objęte dożywotnią gwarancją. Następujące produkty nie są objęte dożywotnią gwarancją i nie mogą być rejestrowane: seria Twist, seria Kozii, produkty używane i odnowione

Zastosowanie dożywotniej gwarancji

W ramach dożywotniej gwarancji Babymoov oferuje naprawę produktu lub wymianę produktu, jeśli wady są nie do naprawienia.

Aby zagwarantować długotrwałą satysfakcję naszych klientów, Babymoov zapewnia regularne odnawianie swojego asortymentu. Jeśli nie jesteśmy w stanie wymienić przedmiotu na ten sam model, zastrzegamy sobie prawo do zaoferowania podobnego produktu i/lub przedmiotu o równoważnych parametrach technicznych. Jeśli musisz przełączyć się na inny asortyment, możesz go wymienić na równoważny produkt w cenie zakupu. Dożywotnia gwarancja nie uprawnia do żądania zwrotu pieniędzy za wadliwy produkt.

Wszelkie roszczenia gwarancyjne dotyczące dożywotniej gwarancji mogą skutkować fizyczną kontrolą produktu. Koszty zwrotu ponosi konsument.

Potrzebujesz naszej pomocy?

Po prostu wyślij e-mail do naszego działu obsługi klienta ze swoim pytaniem. W tym celu skorzystaj z naszego formularza kontaktowego online w sekcji „Wsparcie produktu”. Wolisz porozmawiać z nami osobiście? Nie ma problemu, zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku w godzinach 09:30-12:30 i 13:30-16:30 pod numer +49 (0)69 153905 164. Chętnie Ci pomożemy!

Babymoov lebenslange Garantie

Lebenslange Garantie – wie Sie davon profitieren

An wen sich die lebenslange Garantie richtet

Die lebenslange Garantie ist natürlichen Personen vorbehalten und erstreckt sich nicht auf die Verwendung eines Produkts im beruflichen/gewerblichen Kontext.


Länder, in denen die lebenslange Garantie für Babymoov-Produkte gilt:

Belgien, Dänemark, Grönland, Deutschland, Österreich, Niederlande, Luxemburg, Spanien, Frankreich einschließlich Korsika, Andorra, Monaco, Guyana, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Französisch-Polynesien, Polen, Slowakei, Rumänien, Moldawien, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Portugal, Tschechische Republik.


Länder, in denen die lebenslange Garantie für Badabulle-Produkte gilt:

Frankreich einschließlich Korsika, Monaco, Andorra, Französisch-Polynesien, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Spanien, französische Schweiz.

Was Sie für eine lebenslange Garantie tun müssen?

Um die lebenslange Garantie zu nutzen, müssen Sie sich innerhalb von 2 Monaten nach Ihrem Kauf unter www.babymoov.de mit Vorlage Ihres Kaufbelegs registrieren. Dafür gehen Sie auf die Homepage und füllen unter dem HILFE-Button das Registrierungsformular für die lebenslange Garantie aus und laden Ihren Kaufbeleg hoch. Nach Erhalt der Bestätigung ist Ihre lebenslange Garantie gültig.

Wann tritt die lebenslange Garantie in Kraft?

Die lebenslange Garantie löst die gesetzlich verankerte 2-jährige Garantie ab und beginnt einen Tag, nachdem Ihr Produkt ab Kaufdatum zwei Jahre alt ist.

Innerhalb der ersten zwei Jahre nach Kauf des Produktes gilt die gesetzliche 2-Jahres-Garantie, die gegen Vorlage eines Kaufbelegs ohne vorherige Registrierung gültig ist. Wenn Sie also vergessen haben, sich für die lebenslange Garantie zu registrieren, ist Ihr Produkt trotzdem noch zwei Jahre nach Kauf gesetzlich geschützt.

Was deckt die lebenslange Garantie ab?

Die lebenslange Garantie tritt bei bestimmungsgemäßer Verwendung gemäß der Gebrauchsanleitung in Kraft bei elektronischen oder elektrischen Störungen und defekten Produkt-Teilen.

Was die lebenslange Garantie nicht abdeckt

Die lebenslange Garantie erstreckt sich nicht auf Verbrauchsmaterialien (Schnuller, Saugaufsätze, Flaschenbürsten, Batterien …). Nicht abgedeckt sind zudem Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produktes entstehen, unsachgemäße Wartung oder Bruchschäden, Schäden durch einen Unfall oder Sturz sowie ästhetische Veränderungen an Innen- und Außenflächen, die den Gebrauch des Produkts nicht beeinträchtigen (Flecken, Kratzer, Verfärbungen …).

Die lebenslange Garantie erstreckt sich ebenso wenig auf eine normale Abnutzung, wie z.B. normalen Textilverschleiß (Verfärbungen des Stoffes bei regelmäßiger Benutzung, Risse, kleinere Löcher …).

Durch die lebenslange Garantie ebensowenig abgedeckt sind Verlust, Diebstahl oder jegliche Veränderung im Zusammenhang mit einem externen Ereignis höherer Gewalt. Ersatzteile fallen gleichfalls nicht unter die lebenslange Garantie.

Folgende Produkte sind nicht von der Lebenslange Garantie abgedeckt und können nicht registrieren werden: Twist Sortiment, Kozii Sortiment, Gebrauchtware und generalüberholte Produkte

Anwendung der lebenslangen Garantie

Im Rahmen der lebenslangen Garantie bietet Babymoov die Reparatur des Artikels oder den Austausch des Produkts an, wenn die Mängel irreparabel sind.

Um die dauerhafte Zufriedenheit unserer Kunden zu gewährleisten, sorgt Babymoov für eine regelmäßige Erneuerung seiner Sortimente. Sollten wir nicht in der Lage sein, den Artikel durch das gleiche Modell zu ersetzen, behalten wir uns das Recht vor, Ihnen ein ähnliches Produkt und/oder einen Artikel mit gleichwertigen technischen Eigenschaften anzubieten. Muss auf eine andere Produktpalette ausgewichen werden, erfolgt der Umtausch gegen ein gleichwertiges Produkt zum Kaufpreis. Die lebenslange Garantie berechtigt Sie nicht dazu, eine Rückerstattung für das defekte Produkt zu verlangen.

Jeder Antrag auf Gewährleistung auf die lebenslange Garantie kann eine physische Inspektion des Produkts nach sich ziehen. Die Rücksendekosten gehen zu Lasten des Verbrauchers.

Nutzung der lebenslangen Garantie

Sollten Sie nach Ablauf der 2-jährigen gesetzlichen Gewährleistungsfrist Probleme mit Ihrem Produkt haben, wenden Sie sich einfach an unseren Kundenservice (mit Ihrem Kaufbeleg und einer Kopie der E-Mail, die den Erhalt Ihrer Anfrage zur lebenslangen Garantie bestätigt). Liegt bei dem gekauften Artikel ein technisches Problem vor, das die lebenslange Garantie abdeckt, wird Ihr Produkt umgehend repariert oder ausgetauscht. Sie erreichen den Babymoov Kundenservice, indem Sie unten rechts auf den Hilfe-Button (?) klicken und das passende Kontaktformular wählen.

Sie benötigen unsere Hilfe?

Sie erreichen den Babymoov Kundenservice, indem Sie unten rechts auf den Hilfe-Button (?) klicken und das passende Kontaktformular wählen. Sie möchten lieber mit uns persönlich sprechen? Kein Problem, rufen Sie uns von Montag bis Freitags zwischen 09:30 bis 12:30 sowie 13:30 bis 16:30 unter der Nummer +49 173 738 6784 an. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Lebenslange Garantie – wie Sie davon profitieren

An wen sich die lebenslange Garantie richtet

Die lebenslange Garantie ist natürlichen Personen vorbehalten und erstreckt sich nicht auf die Verwendung eines Produkts im beruflichen/gewerblichen Kontext.


Länder, in denen die lebenslange Garantie für Babymoov-Produkte gilt:

Belgien, Dänemark, Grönland, Deutschland, Österreich, Niederlande, Luxemburg, Spanien, Frankreich einschließlich Korsika, Andorra, Monaco, Guyana, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Französisch-Polynesien, Polen, Slowakei, Rumänien, Moldawien, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Portugal, Tschechische Republik.


Länder, in denen die lebenslange Garantie für Badabulle-Produkte gilt:

Frankreich einschließlich Korsika, Monaco, Andorra, Französisch-Polynesien, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Spanien, französische Schweiz.

Was Sie für eine lebenslange Garantie tun müssen?

Um die lebenslange Garantie zu nutzen, müssen Sie sich innerhalb von 2 Monaten nach Ihrem Kauf unter www.babymoov.de mit Vorlage Ihres Kaufbelegs registrieren. Dafür gehen Sie auf die Homepage und füllen unter dem HILFE-Button das Registrierungsformular für die lebenslange Garantie aus und laden Ihren Kaufbeleg hoch. Nach Erhalt der Bestätigung ist Ihre lebenslange Garantie gültig.

Wann tritt die lebenslange Garantie in Kraft?

Die lebenslange Garantie löst die gesetzlich verankerte 2-jährige Garantie ab und beginnt einen Tag, nachdem Ihr Produkt ab Kaufdatum zwei Jahre alt ist.

Innerhalb der ersten zwei Jahre nach Kauf des Produktes gilt die gesetzliche 2-Jahres-Garantie, die gegen Vorlage eines Kaufbelegs ohne vorherige Registrierung gültig ist. Wenn Sie also vergessen haben, sich für die lebenslange Garantie zu registrieren, ist Ihr Produkt trotzdem noch zwei Jahre nach Kauf gesetzlich geschützt.

Was deckt die lebenslange Garantie ab?

Die lebenslange Garantie tritt bei bestimmungsgemäßer Verwendung gemäß der Gebrauchsanleitung in Kraft bei elektronischen oder elektrischen Störungen und defekten Produkt-Teilen.

Was die lebenslange Garantie nicht abdeckt

Die lebenslange Garantie erstreckt sich nicht auf Verbrauchsmaterialien (Schnuller, Saugaufsätze, Flaschenbürsten, Batterien …). Nicht abgedeckt sind zudem Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produktes entstehen, unsachgemäße Wartung oder Bruchschäden, Schäden durch einen Unfall oder Sturz sowie ästhetische Veränderungen an Innen- und Außenflächen, die den Gebrauch des Produkts nicht beeinträchtigen (Flecken, Kratzer, Verfärbungen …).

Die lebenslange Garantie erstreckt sich ebenso wenig auf eine normale Abnutzung, wie z.B. normalen Textilverschleiß (Verfärbungen des Stoffes bei regelmäßiger Benutzung, Risse, kleinere Löcher …).

Durch die lebenslange Garantie ebensowenig abgedeckt sind Verlust, Diebstahl oder jegliche Veränderung im Zusammenhang mit einem externen Ereignis höherer Gewalt. Ersatzteile fallen gleichfalls nicht unter die lebenslange Garantie.

Folgende Produkte sind nicht von der Lebenslange Garantie abgedeckt und können nicht registrieren werden: Twist Sortiment, Kozii Sortiment, Gebrauchtware und generalüberholte Produkte

Anwendung der lebenslangen Garantie

Im Rahmen der lebenslangen Garantie bietet Babymoov die Reparatur des Artikels oder den Austausch des Produkts an, wenn die Mängel irreparabel sind.

Um die dauerhafte Zufriedenheit unserer Kunden zu gewährleisten, sorgt Babymoov für eine regelmäßige Erneuerung seiner Sortimente. Sollten wir nicht in der Lage sein, den Artikel durch das gleiche Modell zu ersetzen, behalten wir uns das Recht vor, Ihnen ein ähnliches Produkt und/oder einen Artikel mit gleichwertigen technischen Eigenschaften anzubieten. Muss auf eine andere Produktpalette ausgewichen werden, erfolgt der Umtausch gegen ein gleichwertiges Produkt zum Kaufpreis. Die lebenslange Garantie berechtigt Sie nicht dazu, eine Rückerstattung für das defekte Produkt zu verlangen.

Jeder Antrag auf Gewährleistung auf die lebenslange Garantie kann eine physische Inspektion des Produkts nach sich ziehen. Die Rücksendekosten gehen zu Lasten des Verbrauchers.

Nutzung der lebenslangen Garantie

Sollten Sie nach Ablauf der 2-jährigen gesetzlichen Gewährleistungsfrist Probleme mit Ihrem Produkt haben, wenden Sie sich einfach an unseren Kundenservice (mit Ihrem Kaufbeleg und einer Kopie der E-Mail, die den Erhalt Ihrer Anfrage zur lebenslangen Garantie bestätigt). Liegt bei dem gekauften Artikel ein technisches Problem vor, das die lebenslange Garantie abdeckt, wird Ihr Produkt umgehend repariert oder ausgetauscht. Sie erreichen den Babymoov Kundenservice, indem Sie unten rechts auf den Hilfe-Button (?) klicken und das passende Kontaktformular wählen.

Sie benötigen unsere Hilfe?

Sie erreichen den Babymoov Kundenservice, indem Sie unten rechts auf den Hilfe-Button (?) klicken und das passende Kontaktformular wählen. Sie möchten lieber mit uns persönlich sprechen? Kein Problem, rufen Sie uns von Montag bis Freitags zwischen 09:30 bis 12:30 sowie 13:30 bis 16:30 unter der Nummer +49 173 738 6784 an. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Babymoov lebenslange Garantie